Bruggencampus

Nationale vervangingsopgave 85.000 bruggen

Bruggencampus Flevoland-Floriade is de praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen.

Een groot deel van de huidige bruggen in Nederland is tussen de jaren vijftig en zeventig gebouwd. Inmiddels zijn zo’n 85.000 bruggen en viaducten in het land aan vervanging of renovatie toe. Dat vergt een enorme investering en voldoende ontwerp- en bouwcapaciteit om dit in betrekkelijk korte termijn (voor 2040) uit te voeren. Bovendien zijn duurzaamheid, circulariteit en levenscycluskosten relevante criteria. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen.

Die 85.000 objecten vragen ongeveer 200 miljoen ton aan schaarse nieuwe materialen en grondstoffen, met een prijskaartje van circa €80 miljard. Door de bijkomende faalkosten moet al snel rekening worden gehouden met €16 miljard aan kosten. En vergeet hierbij niet dat wanneer we enkel gebruik maken van nieuwe materialen bij de bouw en renovatie van bruggen en viaducten, we ook 200 miljoen ton aan afval hebben. Wat over het algemeen laagwaardig wordt hergebruikt en een grote kostenpost is. Daarnaast is door de komst van Corona, het belang van onafhankelijkheid van import ook toegenomen.

Impuls aan een stroomversnelling bruggen

Floriade Expo 2022 in Almere, met een waterrijk terrein waar veel bruggen nodig zijn, is voor provincie Flevoland en gemeente Almere een perfecte context om dit vraagstuk in de praktijk te onderzoeken. Hiermee kan kennis worden ontwikkeld om de vervanging van die 85.000 bruggen in de komende 20 jaar te vergemakkelijken en de organisatorische, financiële en ecologische impact te kanaliseren.

Door de directeuren-generaal van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische Zaken is gevraagd naar een nieuwe aanpak in de vervanging en renovatie van bruggen. Hierbij wordt gekeken naar ‘de Stroomversnelling’ die bij de renovatie van woningen gebouwd in de jaren ’60 succesvol is toegepast. Een ‘Stroomversnelling Bruggen’ dus. Dat is niet alleen een enorme financiële en organisatorische vraag. Hoe kunnen we bruggen op een manier bouwen die rekening houdt met de complete levenscyclus? Die breder kijkt dan alleen de brug, maar ook vernieuwend kijkt naar de bouw, het beheer en de rol in de omgeving? Die opdrachtgever en opdrachtnemer stimuleert beter samen te werken?

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Om kennis te ontwikkelen en in praktijk te brengen hebben provincie Flevoland en gemeente Almere de Bruggencampus Flevoland-Floriade opgericht. Deze campus is de praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen. Samen met overheden, markt, onderwijs en wetenschap innoveert de campus door o.a.: bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe tools voor gebruik van innovatieve materialen en constructies en via een gezamenlijk dataplatform ontwerp, samenwerking en realisatie te optimaliseren.

In 2017 is de Bruggencampus gestart, de aanpak en resultaten daarvan lopen door en zijn zichtbaar op Floriade Expo 2022. Maar ook daarna, want het Floriadeterrein wordt niet alleen gebruikt als expo gebied voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022, maar zal uiteindelijk een nieuwe stadswijk van Almere worden. Het terrein wordt benut als “levend laboratorium” waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast. Floriade Expo 2022 is een versneller en ideale showcase voor de Bruggencampus Flevoland om te laten zien hoe een nieuwe aanpak leidt tot innovaties.

Tekening van process Bruggencampus

Contact opnemen

Bruggencampus Flevoland Floriade

U kunt ons bereiken per email en contactformulier.
Op social Media vind u ons op LinkedIn.

mt|broken_image|

info@bruggencampus.nl

Nadat wij uw bericht hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 werkdagen uw mail beantwoorden.

Volg ons op LinkedIn

@bruggencampus

Bekijk het bruggenteam

Contactformulier