Almeerse reststromen geven karakter aan circulaire bruggen op Floriade park

Persbericht 2-9-2020

ALMERE – De circulaire bruggen ‘Rondje Weerwater’ en de ‘Beverbrug’, onderdeel van Bruggencampus Flevoland- Floriade, worden voor een groot deel gemaakt van cementloos beton (ook wel Geopolymeerbeton genoemd). Uniek is de verwerking van Almeerse reststromen, vanuit de recycle perrons, stadsreiniging en het openbare gebied, in het beton. Voordelen zijn CO2- reductie, circulaire economie en gebruik van ‘eigen’ materialen en grondstoffen, waardoor eventuele vertraging door import niet plaatsvindt.

Reimert bouwt verniewende en innovatieve bruggen op Floriade in Almere

Certificering

Na een periode van experimenteren en testen, in samenwerking met de KIWA, is het traject naar certificering afgerond. De formele afgifte van het KOMO-certificaat wordt op zeer korte termijn verwacht. Het KIWA-certificaat Besluit bodemkwaliteit is donderdag 20 augustus overhandigd. Wat betekent dat het cementloze beton ook toegepast mag worden in de bodem.

Vanaf nu kan cementloos beton ook toegepast gaan worden in constructieve onderdelen van de Floriadebruggen. Een mijlpaal en een goede basis maar nog maar het begin. Voor bredere toepassing van cementloos beton (zwaar belaste delen) zijn meer experimenten, onderzoeken en certificeringen nodig. Reimert Bouw en Infrastructuur heeft vandaag de eerste licht constructieve onderdelen (stootplaten) van de Floriadebruggen gestort met Geopolymeerbeton. Een betonmortel waar het cement (het bindmiddel) vervangen is door een activator maar met dezelfde bindende eigenschappen en waar primaire grondstoffen (zand en grind) grotendeels vervangen zijn door secundaire grondstoffen (circulair).

Almeerse keten

Door gebruik van cementloos beton in plaats van regulier beton wordt de CO2 uitstoot sterk gereduceerd. Tot meer dan 50%. Eén ton cement staat voor bijna één ton CO2-emissie! Het is Cirwinn BV die zorgt voor de gerecyclede grondstoffen, Theo Pouw BV die het cementloze beton produceert en Reimert die beide innovatieve en circulaire bruggen bouwt. Alle bedrijven zijn gevestigd in Almere. Wat betekent dat de bruggen worden gemaakt van Almeers puin, door een Almeerse aannemer en Almeerse architect op Almeerse grond.

Puin en Spons

Brug ‘Rondje Weerwater’ is een fiets-voetgangersbrug. Door het gebruik van cementloos beton heeft de brug de toepasselijke bijnaam ‘Puin’ gekregen. De Beverbrug is een verkeersbrug voor de zwaarste verkeersklasse, ontworpen met een slinger in verband met de aanwezige bever en zijn burcht. De brug is volledig herbruikbaar en bestaat ook gedeeltelijk uit cementloos beton. Deze brug wordt ook wel de ’Spons’ genoemd omdat de brug, door het plaatsen van een grote groenstrook, water, CO2 en fijnstof opneemt.

Bij de zogenaamde Beverbrug moest rekening gehouden worden met een aanwezige beverburcht. Deze brug bestaat uit een auto- en voetgangers / fietsersdeel, die op een innovatieve manier verbonden worden. Door het circulaire ontwerp kunnen de brugdelen, indien nodig, elders opnieuw gebruikt worden. Opvallend is de extra ruimte die gecreëerd is bij de brug voor onder andere een pluktuin, bijenlint en expositieruimte. Er komt ook een groene rand, waarbij een bewateringssysteem ervoor zorgt dat er mos kan groeien en de brug een bij de Floriade Expo passende groene uitstraling krijgt.

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Bruggencampus Flevoland-Floriade Bruggencampus Flevoland-Floriade, initiatief van provincie Flevoland en gemeente Almere, is de praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen. Samen met overheden, markt, onderwijs en wetenschap innoveert de campus door o.a.: bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe tools voor gebruik van innovatieve materialen en constructies en via een gezamenlijk dataplatform ontwerp, samenwerking en realisatie te optimaliseren.

Contact opnemen

Bruggencampus Flevoland Floriade

U kunt ons bereiken per email en contactformulier.
Op social Media vind u ons op LinkedIn.

mt|broken_image|

info@bruggencampus.nl

Nadat wij uw bericht hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 werkdagen uw mail beantwoorden.

Volg ons op LinkedIn

@bruggencampus

Bekijk het bruggenteam

Contactformulier