Vooruitstrevend samenwerken in Floriade 4D omgeving

Persbericht 2-2-2020

Bruggencampus Flevoland-Floriade breidt in samenwerking met Stadsruimte Almere, haar Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO) uit, ten behoeve van een Floriade Digital Twin. Dit houdt in dat infrastructurele tekeningen en modellen (incl. beplanting) van het gehele Floriade park in 3D worden gezet en in de tijd (4D). Hierdoor kan de geplande situatie met de werkelijke worden gemixt, ook wel Mixed Reality genoemd. Voordelen zijn dat tijdens het ontwerp en de bouw afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd en de informatie voor het toekomstig beheer en onderhoud ook al zichtbaar wordt.

Mixed Reality Bruggencampus CollaborAll

Gemeenschappelijke Data Omgeving (GDO)

De GDO is ontwikkeld door CollaborAll en wordt geleverd door Witteveen+Bos, voor de bouw van twee circulaire bruggen
van de Bruggencampus op het Floriade park. Gedurende het ontwerp en de bouw van de bruggen heeft de GDO bewezen
samenwerking te versterken en kosten te besparen. Op basis van deze positieve ervaringen is besloten door Stadsruimte
Almere om de GDO breder in te zetten op het gehele Floriade park. Een uitbreiding die de Bruggencampus toejuicht,
omdat vrijkomende data en de digitale samenwerking nog meer inzichten zal geven, die ingezet kunnen worden voor de
bruggenbouw in Flevoland.

Bomen snoeien en cementloos beton onderhouden

In de GDO kan in de ontwerp- en realisatiefases informatie worden vergaard die later voor het beheer van de stad van belang is. Zo kan worden gecontroleerd of er volgens contract is geleverd, ingeregeld worden hoe vaak en wanneer bomen moeten worden gesnoeid, of hoe bijvoorbeeld cementloosbeton van de circulaire bruggen onderhouden moet worden. Informatie over het opgeleverde project, object of gebied wordt op deze manier, vanuit éen systeem zo compleet mogelijke overgedragen aan Stadsruimte Almere. Dit zorgt voor efficiënte informatievoorziening en lagere kosten.

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Voor 2040 moeten er in Nederland 40.000 bruggen en viaducten worden vervangen, waarvan circa 2.000 in Flevoland. Dat vergt qua materiaal, grondstoffen, samenwerking en investering een geheel nieuwe aanpak. De Bruggencampus Flevoland-Floriade, wil samen met de markt en onderwijs deze uitdaging op een circulaire wijze aangaan, door o.a: bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe tools voor gebruik van innovatieve materialen/constructies en via de Gezamenlijke Data Omgeving (GDO) samenwerken in ontwerp, realisatie en beheer te optimaliseren.

Voor vragen kunt u bij ons terecht via info@bruggencampus.nl of via programmamanager Tjibbe Winkler (06-54273910).

Contact opnemen

Bruggencampus Flevoland Floriade

U kunt ons bereiken per email en contactformulier.
Op social Media vind u ons op LinkedIn.

mt|broken_image|

info@bruggencampus.nl

Nadat wij uw bericht hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 werkdagen uw mail beantwoorden.

Volg ons op LinkedIn

@bruggencampus

Bekijk het bruggenteam

Contactformulier