Sprint 1

Team samenstellen en kennismaken

Co-creatie in een aanbesteding voor bruggen: dat gebeurt niet vaak. Provincie Flevoland en de gemeente Almere doen het. Zij startten 2 april 2019 een open innovatie challenge voor de Floriade 2022. Drie gemengde teams van aannemers en experts werken elk aan ontwerpen voor twee innovatieve, circulaire bruggen voor het Floriade terrein. Onder begeleiding van innovatiestrategen Noorderwind en Zeewaardig Service Design gaan de teams dit avontuur aan.

Het doel: een keuze voor twee winnende ontwerpen die daadwerkelijk gebouwd gaan worden voor de Floriade 2022 èn lessen leren. Hoe gaat zo’n traject? Wat gaat er goed en minder goed? We delen onze ervaringen in een serie posts over het project zodat overheden, aannemers en geïnteresseerden kunnen leren van onze praktijk. Op dinsdag 2 april 2019 was de kick-off met een eerste kennismaking en de vorming van de 3 teams.

HackathonUitleg Herman over tekening

Tekenen helpt

De dag opende met een workshop van Joost Fluitsma met tips & tricks voor visueel denken: om effectiever te communiceren helpt het in creatieve processen om met tekeningen te werken. “Tekenen helpt”, zei een deelnemer, en Joost laat zien dat iedereen kan tekenen.

Sprint 4 kiezen uit inzichtkaarten

Inzicht & Inspiratie

De drie teams verdeelden zich na de tekensessie over drie ruimtes waarin men onder leiding van de facilitators aan de slag ging met het ontwerpproces. De eerste stap is inspiratie zoeken aan de hand van de inzichtkaarten uit de Green Bridges Hackathon. De inzichtkaarten zijn verdeeld over acht thema’s en dienen als inspiratie voor het ontwikkelen van circulaire duurzame bruggen:

  1. Life Cycle Analysis
  2. Tijd
  3. Beheer & Onderhoud
  4. Brug met Meerdere Functies
  5. Circulair
  6. Materiaal
  7. Wetgeving
  8. Governance
  9. Inpassing in de Omgeving

De teams zochten in duo’s voor een aantal geselecteerde inzichtkaarten naar inspiratie en vertaalden het idee naar mogelijke brug-oplossingen. Veel deelnemers vonden deze oefening de nuttigste van de dag: “er komen voor mij nieuwe zaken boven!”

 

Ideeën Kiezen

De duo’s werkten vaak goed samen waardoor er veel nieuwe ideeën ontstonden. En dus moet er gekozen worden met welke ideeën we verder willen. De facilitator presenteert in 2 minuten elk idee waarna er kort de mogelijkheid is voor feedback en aanvullingen. Daarna kiest men gezamenlijk de meest interessante ideeën om verder uit te werken. Uiteindelijk hebben de aannemers de doorslaggevende keuze: zij moeten die bruggen uiteindelijk gaan bouwen!

Hackathon werken aan visies brug

 

Huiswerk

Jawel, er is huiswerk! Met co-creatiesessies alleen komen we er niet en dus zullen de teams ook tussen de sessies door werk moeten verzetten. De opdracht: meer inspiratie zoeken voor mogelijke oplossingen! Innovatie wordt gevoed door inspiratie, dus de teams worden zoveel mogelijk gestimuleerd om buiten hun eigen kennisgebied te zoeken naar voorbeelden van circulaire innovatie die je zou kunnen toepassen op bruggen.

Uitdagingen

Een innovatief proces als dit is niet zonder uitdagingen. Aannemers zijn gewend in een bepaalde tijd en tegen een bepaald budget tot concrete goed-doorrekende voorstellen te komen. Een co-creatie proces gaat vaak gepaard met een mate van onzekerheid, met breed zoeken naar inspiratie en onduidelijkheid over mogelijke resultaten. Er zijn randvoorwaarden, maar hoe strikt moeten we die nemen? Hoeveel tijd moeten aannemers buiten de sessies om inplannen?

Op deze en andere vragen gaan we het gesprek tijdens de sessies. Al lerende werken we samen om optimaal resultaat te halen voor de twee Floriade bruggen, maar ook ter inspiratie voor degenen die de komende jaren 20 jaar 40.000 bruggen in Nederland zullen gaan vervangen. Je leert tenslotte door te doen! Of zoals een deelnemer het zei: ‘innovatie begint bij een innovatief proces.” Geïnteresseerd hoe dit proces verder gaat? Blijf ons volgen.

Lees ook:

Innovatief samenwerken bruggen tekening